Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbor dobrovolných hasičů Votice

Asi v letech 1864-1867 požádala městská rada ve Voticích město Velvary, kde byl první hasičský dobrovolný sbor, o zapůjčení stanov tohoto sboru. V roce 1872 vydala městská rada provolání k občanům města o založení hasičského sboru. Přihlásilo se 25 členů zakládajících, 98 přispívajících a 48 činných. Na základě úspěšného náboru bylo požádáno c.k. místodržitelství o schválení prozatimních stanov a tím i o povolení zřízení hasičského sboru ve Voticích. Po udělení souhlasu se dne 6.dubna 1873 konala ustavující valná hromada v sále hostince p.Pecha (dnes Plynárny, bývalý Blaník). Prvním ředitelem sboru byl Václav Penk, velitelem Bohuš Vrzal. Až do schválení vlastních stanov dne 1.června 1875 se sbor řídil stanovami velvarského sboru. Po ustavující valné hromadě byl požádán profesionální sbor pražských hasičů o uvolnění jednoho člena pro výcvik votického sboru. Praha uvolnila nadhasiče Josefa Šulce, který pravidelně do Votic dojížděl.

V roce 1876 vyšel zákon, jímž byla požární bezpečnost odevzdána obecní samosprávě a značná část úkolů byla přenesena na hasičské sbory. Zákon výslovně ukládal, aby každá osada, která má alespoň 50 domovních čísel, měla svůj hasičský sbor. V době vydání zákona byl v soudním okrese votickém, patřícím do politického okresu sedlčanského, pouze jediný hasičský sbor a to ve Voticích.

Sbory soudního okresu votického byly sdruženy v hasičskou župu votickou, která byla v župním svazku kraje táborského, z něhož se roku 1890 oddělikla hasičská župa sedlčanského politického okresu. Ta se pak roku 1902 rozdělila podle soudních okresů na župu votickou, sedleckou a sedlčanskou. Prvním starostou votické župy byl městský stavitel Vojtěch Vrzal, který byl jedním z nejvýznamějších členů votického hasičského sboru vůbec, právě tak jako jeho následovník Antonín Vrzal, majitel strojírenské dílny.

Svůj první stánek "hasičskou kolnu" měl sbor na rohu Kaplířovi a Školní ulice, kde je dnes školní budova. Bylo to přízemní stavení podobné stodole. kde na delší straně byla dvoje velká vrata. V roce 1929-1930 si votičtí hasiči vystavěli na tržišti velmi pěkný jednopatrový dům z bílých cihel. Stál 92000Kč. Město věnovalo 70000Kč, sbírky vynesly 15000Kč, zbytek uhradil hasičský sbor. Na stavbě domu se členové sboru podíleli nemalou měrou. Zbourali starou stodolu pana Rosola, kterou město darovalo na stavbu nového hasičského domu, vykopali základy, pomáhali při stavbě a z vlastních prostředků pořídili balkon v průčelí domu. Při jeho výstavbě bylo odpracováno zdarma 1657 pracovních hodin. V přízemí hasičského domu byly dvě garáže. Větší pro starobylý bývalý poštovní autobus, který sbor zakoupil v roce 1930 od ministerstva pošt. V garáži byly také tři stříkačky(parní, čtyřkolová a později i motorová), dvě berlovky(ruční stříkačka) a hasičská výstroj. V menší garáži byla dvoukolová stříkačka, posunovací pojízdný žebřík, čtyři hákové žebříky, zachraňovací smýkací plachta, dvoukolový naviják na hadice a stará stříkačka, později darovaná Národnímu technickému muzeu. Z přízemí až do horního patra vedlo otvorem ve stropě leziště. V přízemí byl ještě byt správce domu p.Sebery, později byli správci manželé Samcovi. V patře byl velký cvičební sál, užívaný i pro župní schůze, zasedací síň, knihovnička a místnost s výzbrojí a výstrojí.

V roce 1901 byla za 4000,- zakoupena parní stříkačka se čtyřmi díly hadic. Stala se tenkrát středem obdivu votických občanů. Proto se městské zastupitelstvo městské zastupitelstvo rozhodlo uskutečnit její slavnostní vyzkoušení. stalo se tak 28.prosince 1901 o desáté hodině na tržišti za přítomnosti starosty města, městské rady, zastupitelstva a mnoha občanů. Ovšem aby mohla stříkačka pracovat, muselo se nejdříve zatopit pod kotlem a vyrobit páru. To značně ovlivňovalo pohotovost zásahu hasičského sboru.Vidět jet starobylý hasičský červený autobus plný hasičů, z nichž jeden vytruboval vykloněn z okna signál "hoří!" a autobusem vlečenou mohutně dýmající parní stříkačku byl úžasný zážitek.

V roce 1905 byl u sboru zřízen fond pohřební pokladny, do které se přihlásilo 40 členů. V roce 1906 se konal župní sjezd ve Zvěstově, kde 12 členů Votického sboru obdrželo vyznamenání "Za činnost".

V roce 1912 došlo ve Voticích k většímu počtu požárů, mimo jiné i v pivovaru a v hotelu "U Ratajů". Ke konci roku byl splacen dluh na parní stříkačku. Zároveň se začlo vyplácet z pohřební pokladny při úmrtí člena pozůstalým 400 K.

V roce 1913 byla zakoupena nová dvoukolová ruční stříkačka a další potřebná výstroj. V tomto roce došlo k výstavbě silnice na nádraží, na kterou byla zapůjčena za úplatu parní stříkačka.

V roce 1914 došlo v květnu ve městě k velké povodni, při které se hasičský sbor zúčastnil záchranných prací. členům, kteří odcházeli bojovat do I.světové války byla vyplácena podpora 70K. V době války byla činnost sboru omezena a členové, kteří zůstali se zúčastňovali pouze zásahů u požárů.

Vojtěch Vrzal opatřil votické hasičské župě při příležitosti 10.výročí vzniku ČSR krásný prapor, který byl slavnostně odhalen v červnu 1928. Bylo na něm vyšito heslo hasičstva: "Všichni za jednoho, jeden za všechny!". Na připojených stuhách byla vyšita hesla: "Požáru zmar, hasičstvu zdar!" a "Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě!".

V roce 1934 byla zakoupena motorová stříkačka, pro kterou byl v říjnu 1938 zřízen nájezd ke kašně na náměstí. Stříkačka stála 26 000Kč.

Se začátkem okupace v r.1939 došlo k zákazu nošení odznaků a k zastavení veškeré činnosti. Hasičský dům byl zabrán německou armádou.

Roku 1941 dle nařízení vyšších orgánů došlo k převodu veškerého majetku do správy města a tím se opět obnovila činnost. Na návrh předsedy správní komise bylo zřízeno pro členy poplachové zvonkové zařízení pro včasné přivolání v případě požáru.

Hasičský sbor byl až do 2.světové války velmi činný i v kultuře. Pořádal různé vzdělávací přednášky, veřejná cvičení, divadelní představení a plesy.

V průběhu II.světové války a hlavně na jejím konci byli členové sboru zatýkáni a odváženi do koncentračních táborů. Někteří se již nevrátili. Jedním z těch , co se vrátili byl i Antonín Vrzal , který byl dlouholetým velitelem a od roku 1939 i starostou krajské župy. Po návratu se opět ujal funkce velitele sboru. 

Po roce 1945 byl sbor posílen o dopravní automobil značky Adler , který sloužil až do roku 1967 kdy byl předán do Petrovic u Miličína.

V letech 1946-1948 bylo přijato 25 nových členů a mezi nimi i 4 ženy. V roce 1952 byl proveden ve škole nábor žactva do hasičského kroužku. 44 přihlášených žáků vedli Josef Nerad st. a Josef Vrzal. Činnost kroužku ustala koncem 80.let.

Dalším vozidlem byl nový speciál PO DVS 8 T 805 , který ve Voticích sloužil od roku 1957 do roku 1985 , kdy byl předán SDH Vysoká Lhota.

Postupem času byl sbor vybavován stále modernější a specializovanější technikou podle potřeb té doby.

 • dvoukolový žebřík DZ 12 nový od r.1965 do r.1982-předán Městu Votice
 • CAS 16 ZIL 130 nový požární speciál od r.1967 do r.1985-předán SDH Vrchotovy Janovice
 • AS 16 Praga RN od okresu od r.1969 do r.1983-předáno SDH Jiřetice
 • DVS 12 LA Š 1203 nový speciál PO získán ke stému výročí sboru r.1973 do r.1985-předáno výměnou do Tesly Votice za CAS 25 Š 706 RTHP
 • AZ 30 ZIL 131 od Skláren Kavalier Sázava r.1982 do r.1995-předáno výměnou za Pragu V3S Vojenskému muzeu Lešany
 • CAS 12 T 138 Benzina zakoupena Státním statkem Votice r.1983 do r.1990-provoz skončil havárií vozidla
 • DA 12 A 30.k od r.1985 do r.1990-předáno SDH Maršovice
 • CAS 25 Š 706 RTHP převzato od Tesly Votice r.1985 do r.2003-předáno SDH Budenín
 • Š 1203 od r.1985 se vystřídaly 3 pěti osobové a dvě osmi osobové do dnešní doby-vždy stará vozidla od ministerstva vnitra
 • Autobus ŠL 11 tourist převeden od ministerstva vnitra r.1988 do r.2002
 • DA 12 A31.k od r.1990 a slouží do současnosti
 • CAS 32 T 815 převzato od HZS Benešov stanice Vlašim r.1990 a slouží dodnes
 • RZA 1 Vaz 1201 přestavěn a dán do provozu r.1993 do r.1999-předán Městské policii Votice
 • RZA 1 T613 od Okresního úřadu Benešov , přestavěna r.1998 do r.2005-provoz ukončen havárií vozidla
 • RZA 1 T613.4 od HZS Středočeského kraje r.2003 , r.2005 přestavěna a dána do provozu jako RZA. V roce 2008 provoz ukončen havárií
 • RZA 1 VW Transporter zakoupen z autobazaru, v roce 2009 přestavěn a dán téhož roku do výjezdu

Budova hasičského domu na tržišti předčasně a neuváženě ukončila svou existenci roku 1985, kdy při úpravě tržiště byla zbourána. Nový hasičský dům funguje od 24.června 1981 v Husově ulici na konci Votic.Původní patrová budova ve vlastnictví města byla zvýšena o jedno patro , kde vznikly 3 bytové jednotky.

V roce 1999 tvořilo členskou základnu 40 členů z nichž 20 bylo zařazeno do zásahové jednotky. Průměrně jednotka zasahovala u 50 událostí ročně a to u požárů, dopravních nehod apod. 

V dnešní době tvoří členskou základnu 66 členů , z čehož je 25 zařazeno do zásahové jednotky. Průměrně jednotka zasahuje u 90 událostí ročně.

Sbor dále pořádá dětské dny , plesy , návštěvy škol v hasičské zbrojnici , dny otevřenýchb dveří a další kulturní a jiné akce spojené s Městem Votice a hasičskou a kulturní tématikou.

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Historie