Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti kroužku Mladých hasičů za rok 2013

5. 2. 2014

Zpráva o činnosti kroužku Mladých hasičů za rok 2013

 V roce 2013 docházelo do kroužku mladých hasičů 26 dětí ve věku od 5 do 16 let. V lednu probíhaly schůzky v tělocvičně Základní školy ve Voticích. Děti zde hrály nejen míčové a kolektivní hry, zdolávaly opičí dráhy, ale učily i správným rychlým spojům hadic, rozvinovat a smotávat hadice, znát důležité hasičské vybavení. Tím se vlastně začaly připravovat na 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Voticích. Zimní měsíce byly využity k plnění „odborek“. Šesti dětem se podařilo vyplnit správně test a zodpovědět na otázky a tak mohou hrdě nosit „odborku“  preventista – junior, preventista, strojník, kronikář. Na jaře se děti plně věnovaly nácviku požárního útoku a útoku CTIF. Tyto disciplíny jarního kola hry Plamen potom předvedly na náměstí, v rámci oslav 140. výročí založení sboru, s velikým úspěchem. V květnu kroužek mladých hasičů vyrazil jako již tradičně na víkendovou akci „Pálení čarodějnic“ do Soběslavi. Počasí se velmi vydařilo, proto děti mohly hrát různé hry, plnit „bojovky“, vyráběly čarodějnici a drobné dárky. Samozřejmě se děti také věnovaly úklidu areálu, lesa a přilehlých cest, které byly vandaly znečištěny. Koncem školního roku se kroužek rozloučil se dvěma členy ze staršího družstva. Doufáme, že se jednou stanou členy výjezdové jednotky. O prázdninách kroužek MH pořádal již 10. ročník dětského letního tábora v Soběslavi, tentokrát na téma: „To nejlepší z minulosti“. Na táboře bylo celkem 53 dětí a tábor měl velký ohlas. Již druhý den po vyhlášení tábora byla kapacita naplněna. S pořádáním dětských letních táborů počítáme i do budoucnosti. Pro rok 2014 se dětský tábor již připravuje. Nový školní rok jsme zahájily schůzkami v hasičském domě a začaly se plně věnovat nácviku na podzimní kolo hry Plamen – závod požární všestrannosti. Děti se zdokonalovaly a soutěžily v těchto disciplínách: střelba ze vzduchovky, topografie, hasební látky, základy první pomoci, uzlování. Koncem září vedoucí ve spolupráci s ostatními členy SDH ve Voticích připravili pro děti závod nanečisto. Zde si mohly vyzkoušet, jak takové závody vypadají. Odměnou dětem za jejich nelehký úkol bylo opékání buřtů a společně strávené odpoledne. V říjnu se pak konala soutěž v Jizbici. Za kroužek MH Votice vyjelo družstvo mladších a starších žáků. Mladší se umístnili na 11. místě a starší – ve velké konkurenci na místě 12. Po soutěži se kroužek věnoval především přípravě programu na valnou hromadu SDH ve Voticích. Děti si připravily krátké pásmo, kde předvedly, co se za rok naučily. V prosinci schůzku navštívil Mikuláš, čert a anděl a za básničku přinesli i sladkou odměnu. Celý prosinec se potom děti věnovaly výrobě dárků pro své rodiče a kamarády. Mohly si tak vyzkoušet výrobu vánočního stromu z bavlnek a výrobu adventního věnce z popcornu. Rok 2013 kroužek zakončil oblíbenou besídkou.

   Kroužek MH vedou čtyři vedoucí Kateřina a Jiří Klosovi, Michaela Šárová a Martina Kachlíková, kteří v září prošli školením Okresního sdružení hasičů v Benešově. Kroužek mladých hasičů využíval v roce 2013 příspěvky „třetím osobám“, za který tímto velmi děkujeme městu Votice. Za příspěvek bylo nakoupeno potřebné vybavení pro děti a pomůcky na další činnost kroužku.

  Na závěr nám dovolte, abychom poděkovaly Městu Votice, Základní škole ve Voticích, sponzorům, všem členům SDH ve Voticích a dobrovolníkům, kteří nám s kroužkem pomáhají. Samozřejmě také děkujeme našim dětem za to, že ačkoli jsou různého věku, jsou velmi dobrou a usměvavou partou, která drží pospolu.

 

Za kroužek Mladých hasičů ve Voticích Kateřina Klosová a Michaela Šárová